Sunday, November 30, 2014

Oct 12


nagawiden! hahah basta ilocano. 
KAMUSTA KAYONG LAHAT!!
man... hindi nyo alam kung ganoong kamiss ko ang pinas... if that made sense haha. pero sasabihin lang sa inyo mahirap ang paguwi! haha pero ok lang kc ibinibigay ng Diyos ang mga callings sa akin at marami pang bagay at mithiing kailangan kong makamit. haha ginagamit ko ang google translate kaya paxenxa kung pangit siya. pero kailangan ko magpraktis ng tagalog para hindi siya mawawala. tapos pwd pa akong gawin ang gawain ng missionero KAHIT WALANG TAG :) sobrang madali lang :) parehas ang brt at pati rin ang inbitation na magtuto. MAHAL KO ANG MISSIONARY WORK :) pero "anyway" haha kanina narinig ko na may mga "rainbow people" sa utah. sabi ko sa dad ko ano ang rainbow people? sabi niya "siya ay isang pangkat ng mga hippies that travel from state to state..." bakit rainbow people? Anong nayayari sa mundo! haha loco loco dito. kaya kailangan natin ang ebanghelyo na ito. Hasten the work and value every day cuz it is really SO short!
dapat ninyo ipadala ang mga weekly emails nyo sa akin :) gusto ko silang basahin!
Love the people
Love the Lord
Sister Hansen

new email.... kaya ipadala nyo dito hindi sa mylds... haha medyo halata iyan pero sinasabi ko lang haha

No comments:

Post a Comment