Sunday, November 30, 2014

Oct 26


 mmm k so sa linggo na ito ito ang nangyari. meron akong kaibigan sa college noon. rm siya. pero ngayon naging inactive siya. pero hindi kong nalaman iyan noong umuwi ako. pero parang lagi nasa isip ko siya. naisip ko active pa ba siya or hindi. kaya nafacebook ko siya. sabi ko punta ka sa homecoming ko! tapos walang reply. kaya tinext ko siya. sabi niya. sa totoo hindi na ako aktibo sa simbahan. sabi niya may patotoo pa ako pero nawawala ang lakas ng pananampalataya ko. sabi ko AYOS! may patotoo pa. kailangan lang natin palakasin ang pananampalataya mo para magiging aktibo ka. sabi niya iyan ang ipinakapositibong tugon na narinig ko sa pagiging inactive ako. hahahah. pero tapos sabi ko kailangan mong magsimula sa pagbabasa mo. sabi niya sige gawin ko iyan kung magpaalaala ka sa akin na magbasa. sabi ko siyemps! iyan ang ginagawang ko sa 18 buwan! tapos nagpaalaala ako sa kanya at isang umaga tapos tinext niya ako at sinabi na I read a little. i didn't have time for a lot. but for the first time in a long time i felt a little bit of the spirit :) yayyayayayya SO-brang masaya ako. 

isang pang karanasan. nakapunta ako sa isang sayaw. so dati napakasaya sa akin ng mga sayaw ng school. pero itong beses masaya pa rin siya pero parang hollow ang kasiyahan ko. hindi siya lubos. fleeting. temporary. tapos noong nakabalik sa appartment ng adding ko (sleepover!) nandiyan ang room mate niya... hindi pa siya member... YEEESSSS. (rare iyan kc sa byu kami!) fresh meat siya! kaya inimbitahan namin siyang magbasa sa amin. tapos kinakausapan namin ang book of mormon. tapos nalubos ang kasiyahan. man... talagang swerteng swerte kayo na full time missionero pa kayo... (most of you). don't be trunky and use every day because nothing tops that joy! AND ISN'T CONFERENCE AWESOME. yeeeaaah. still catching up on watching all of it... eh. peace!
joy!
love!
CHIRSTMAS! is coming
-rachel 

PS i started doing family history and its AWESOME :) mostly im just becoming a successful missionary by living what i learned. oh life is good

sorry i didn't respond to your individual emails! next week promise! :)

No comments:

Post a Comment